USM foundation

USM är en universell metod för hantering av tjänster. Metoden tillhandahåller ett standardiserat system för tjänstehantering som en tjänsteorganisation kan använda för att hantera sina tjänster, processer, teknik och medarbetare, Systemet är baserat på en tydlig tjänstehanteringsarkitektur.

Beskrivning

För vem är kursen

Kursen är lämplig för alla som arbetar med tjänsteleverans och faciliteter (från IT till fastighetsunderhåll, säkerhet och HR). USM kan tillämpas i alla organisationer så kursen passar alla branscher och organisationer, från kommun, Hälso & Sjukvård till statliga verk och affärsdrivande organisationer. Om utbildningen genomförs internt hos en organisation kan den skräddarsys, kontakta leif@illumineight.se om ni önskar veta mer om denna möjlighet. 

Kursen ger en bas för att arbeta på ett uniformt sätt och med utgångspunkt i aktuella insikter och forskning och det spelar ingen roll om du är chef som driver ett förbättringsinitiativ, operativ medarbetare eller konsult.

Kursens målsättningar

Under kursen kommer deltagarna att få förståelse för nedan aspekter av Service Management:

 • Principles and methods versus practices and frameworks  Primary versus secondary task areas
 • The classification of facilities disciplines
 • The lifecycle of services
 • The definition, structure, and characteristics of a service
 • Maturity models and value chains in service management
 • Distinction between task domains and organizational structures
 • The organizational resources of a service provider
 • Process modeling
 • Distinction between profiles/functions/jobs and processes
 • Process management and line management
 • Management and standardization of routines
 • Reactive and proactive work
 • Workflow management
 • Project management in a process-based organization
 • Teams, profiles/functions/jobs, tasks and roles in relation to the USM process model  Setting up a workflow tool
 • The 5 processes and 8 workflows of the USM process model
 • Customers, service providers, suppliers, service catalogs and service agreements
 • The sourcing cycle
 • Service reports, process reports, and team reports
 • Communication and Text Strategy
 • USM deployment  Organization change management, and influencing behavior
 • Meeting internal and external requirements, standards

Struktur och format

Kursen följer den kursplan som SURVUZ Foundation tillhandahåller och de block som finns i denna kommer att gås igenom under kursen. Kursledaren går igenom det deltagarmaterial som ingår i kursen och besvarar frågor och säkerställer att goda diskussioner genomförs. Kursen är två dagar och du bör räkna med ytterligare tid för att läsa boken ’USM Method’.

Kursen USM Foundation är uppbyggd med följande komponenter:

 • Genomgång av teorier
 • Diskussion som baseras på praktiskt exempel
 • practical uppgifter och övningar
 • The USM Game Board
 • Reflektioner över den egna arbetssituationen
 • Reflektion över det egna bidraget till tjänsteleveransen

Kursen är online och lärarledd, fördelad över fyra halvdagar. Kursen har inga schemalagda tillfällen just nu, kontakta leif@illumineight.se för att få offert på organisationsintern utbildning eller om schemaläggning av öppen kurs planeras.

Certifiering

Efter kursen ett test genomföras som består av 40 flervalsfrågor. Testtid är 60 minuter. Testet genomförs hos en av SURVUZ Foundation ackrediterad organisation.

För att bli godkänd så behöver 26 av 40 frågor vara korrekt besvarade och när detta är uppfyllt utfärdas ett certifikat för USM Foundation. Du kan om du vill bli publicerad i USM registret som finns på SURVUZ foundation webbplats.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.