Design Thinking online

8000 kr

Denna upplevelsebaserade tvådagarskurs i Design Thinking ger produktägare, utvecklare och visuella designers kunskap om metoder och verktyg för en mer användarfokuserad produktutveckling. Genom att identifiera användarnas verkliga bakomliggande problem, ökar du förmågan till problemlösning, och skapar i slutänden produkter och tjänster med ett högre värde för både användare och affär. Här lär du dig metoder för både datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering. Kursen leveras av vår partner Zington och är en del av deras satsning på utbildningar inom User Experience, och ger även praktiskt kunnande i nytillkommen metodik inom SAFe 5.0 ramverket.

Välj ett tillfälle i kalendern:
Kategori:

Beskrivning

Om Design Thinking
Design Thinking är ett samlingsnamn för metoder och verktyg för problemlösning som sätter kunden i fokus. Vid utveckling av en produkt eller mjukvara läggs fokus ofta på uppenbara och tydliga problem. Mer sällan möter den valda lösningen upp de bakomliggande skälen till att dessa problem faktiskt uppstått. Design Thinking hjälper oss att fokusera på användarens behov och beteenden före utveckling, för att på så vis bättre förstå både vad problemet innebär, och om en specifik lösning skulle lösa problemet väl. Produkten eller tjänsten vi utvecklar skapar på så vis ett högre värde; för såväl affär, som för användare.

Vem är kursen för? 
Kursen riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för användarens behov och de redskap som står till buds för att bättre kombinera affärsnytta och användarnytta i utveckling av nya produkter. Du som går kursen är förmodligen yrkesverksam som exempelvis visuell designer, produktägare, utvecklare eller SAFe agilist.

Covid-19
Anpassning av kursen med anledning av Covid-19:

Kursen ges helt online utan fysiska träffar

Efter avslutad kurs
Den här kursen lär dig Design Thinking, kundcentrerad produktutveckling, och hur du kan applicera det i ditt arbete för att nå både affärs- och användarnytta. Efter genomförd utbildning har du kunskap om: Hur

  • Design Thinking kan användas för att uppnå nytta för användare och affär.
  • Vad User Experience är och vilket fokus som finns inom disciplinen.
  • Att utföra Design Thinking / UX-metodik, i och utanför ramverket SAFe 5.0, för att ha möjlighet att bygga en passande produkt för kunden/användaren.

Kursupplägg och innehåll
Kursen Design Thinking pågår under två dagar. För att ge goda insikter och varaktigt lärande är utbildningen till stor utsträckning upplevelsebaserad. Innehållet ger även praktisk kunnande inom den metodik som tillkommit i ramverket SAFe 5.0. Kursen Design Thinking är en del av Zingtons satsning på utbildningar inom User Experience, och innehåller följande delmoment:

  • ”Empathize”: Datainsamling om användarna i deras miljö med hjälp av observationer och kontextuella intervjuer.
  •  ”Define”: Kartläggning av användarna genom att ta fram: ”Empathy maps”- Insikter om användarnas synsätt, ”Personas”- Insikter om användarnas mål och behov, och ”User journeys”- Insikter om användarnas beteenden och problem.
  •  ”Ideate”: Ta grepp om helhetsbilden genom ”User story mapping ”och skissteknik.
  •  ”Prototype”: Low-fidelity och High-fidelity prototyping i digitala verktyg.
  • ”Test”: Validering med användare Förkunskaper Kunskap om arbete inom produktutveckling är lämpligt, i övrigt krävs inga förkunskaper.

Om kursledaren
Tommy Marshall är en senior UX- och tjänstedesigner som hjälpt sina kunder i att jobba kundcentrerat i över 10 år och leder Zingtons satsning i området. Han har haft uppdrag på organisationer som Skolverket, Konsumentverket, Scania och SEB. Tommy är en erfaren utbildare som ofta hjälpt kunder i sin digitala transformation. Han är en van facilitatör av workshopar och brukar även tala regelbundet på olika konferenser. 

Kursen levereras av vår partner Zington

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.