cid:image001.png@01D27220.4B69A3A0

Detta är ett nyhetsbrev från illumineight AB

                                                                             2017-08-10

                                     

 

Hur jobbar ni med era relationer på jobbet?

 

Du som läser detta nyhetsbrev har högst troligen varit med om en eller kanske flera organisationsförändringar – du kanske till och med drivit en organisatorisk förändring själv! Roligt, pest, tufft, enkelt, utmanande - vill du göra om det? Varför/varför inte?

Dra dig till minnes en förändring du varit med om, var förändringen du var med om framgångsrik? Hur vet du det? Hur mätte ni att förändringen gav VÄRDE för organisationen och dess kunder? Hade ni överhuvudtaget diskuterat VÄRDE innan ni startade.

 

Det som jag lärt mig under min karriär som ledare och konsult är att det inte spelar någon som helst roll hur många mål vi sätter upp, hur strukturerade projekt vi bedriver, hur fina organisations- och processkartor vi gör eller hur väl vi talar om förändringen – adresserar vi inte några ytterligare grundläggande saker så kommer vi att misslyckas.

 

Relationer

Bra relationer är en av de viktigaste delarna som behöver på plats innan vi kan börja skruva på saker och ting! Saknas det en väl fungerande relation mellan de parter som skall samverka och eventuellt förändras så kommer vi att stöta på motstånd, konflikter och värdet av det vi vill göra uteblir eller blir begränsat.

Vad skapar en bra relation då? Förtroende, respekt, öppna agendor, tydliga spelregler är några byggstenar som behöver finnas i en bra relation. Säkra en bra relation mellan parterna innan du försöker förändra något!

The Anatomy of trust

 

Kommunikation

Vad är kommunikation? Fundera på den ett ögonblick innan du läser vidare!

Kommunikation är mycket och det finns lika många svar som det finns forskare inom det området. En rolig definition är: ”Kommunikation är när två personer försöker komma överens om vad den ena inte vet!”

Kommunikation är ju en ström av lyssnande och frågande så att vi säkerställer att vi för det första pratar om samma sak, har samma förståelse och är överens om att vi är överens eller överens om att vi inte är överens. Kommunikation kräver träning, det är inte upp till mottagaren att ta emot informationen, det är upp till mig som sändare att verkligen säkerställa, läsa av och verifiera att det jag sänder också uppfattas som det var tänkt. Allt som jag ”sänder” filtreras ju i mottagarens filter och det kan få en annan betydelse än vad jag tänkt om jag inte verifierar. Byggstenar för kommunikation är t ex rapport, lyssnande, respekt, lingvistik och förtroende.

Anthony Robbins about rapport

 

Helhet och systemförståelse

Om jag begränsar min världsbild och området jag rör mig i så kan saker och ting kanske till en början att kännas enklare och mer hanterbara, jag har enkla och välbekant saker runt omkring mig och jag bygger vanor och rutiner som passar in i min omgivning. Jag känner trygghet!

Vi behöver vanor och rutiner, det gör oss trygga och till en viss nivå effektivare men vi blir också begränsade i vår utveckling och minsta lilla förändring kan skapa stor oro.

 

”- Förstår du, Kalle som är alldeles nyanställd satte sig på min plats på fikat, så oerhört ohyfsat att bara tränga sig på!”

 

”- Skall vi få en ny kaffemaskin – vi bytte ju den för tre år sedan, skall vi byta hela tiden!”

 

När dessa frågor upptar en stor del av vår tillvaro på arbetsplatsen kan en organisationsförändring få medarbetarna att må riktigt dåligt och vi får ett massivt motstånd mot att ens flytta ett bord…Värde av att driva förändring eller utveckling med det nuläget…

 

Det är viktigt för i princip alla människor att veta orsaken till att något behöver göras och vi vill också känna oss delaktiga i det som sker. Att säkerställa att alla vet varför de gör det de gör och att de är en del av kedjan till att skapa värde hjälper till att lyfta blicken.

It starts with why – Simon Sinek

Drive – Dan Pink

 

Värde

Vet vi ens vad vi menar med värde? Är vi överens om vems värde vi pratar om? Är värdet vi skall skapa möjligt att bryta ner till målsättningar och SMART:a mål? Finns det en koppling mellan mina dagliga aktiviteter och värdet som skapas – hur vet jag det? Vem definierar värdet?

 

Det är oerhört viktigt att vi arbetar mer med värdefrågan och verkligen bryter ner den till mätbara aktiveter i vardagen. Då säkerställer vi att värdet skapas och att vi har motiverade medarbetare som känner sig delaktiga, mår bra och är motiverade att göra ett fantastiskt jobb. SMART:a mål, COBIT, BRM är verktygslådor för att jobba med värde.

The Paradox of value

 

Jag vet att du har massor med synpunkter och tankar runt detta. Dela gärna med dig med en kommentar i något socialt media där du kanske läst detta brev 😊

 

Ha det gôtt!

 

Leif Andersson

Förändringsledare, BRM coach

 

 

 

 

 

Grattis till oss!

Illumineight är numera stolt ATO (accredited Training Organisation) för BRMP och är först ut att erbjuda denna utbildning i sverige. Vi är oerhört stolta över detta och vi arbetar också med att utöka vår portfölj runt affärssimuleringar. Vi har idag ackrediterade ledare för Apollo 13 (ITSM) och The Phoenix project(DevOps) simulationerna och kommer under hösten också att addera Grab@pizza(BRM).

Du kan läsa mer om kursen BRMP nedan och våra simulationsövningar.

 

 

 

 

 

Business Relationship Management Professional – BRMP ©

BRM handlar om VÄRDE och att säkerställa att organisationens kärnverksamhet får ett optimalt värde av sina investeringar!

Kursen BRMP ger dig ny kunskap och en förmåga att jobba med VÄRDE och förhindra att värde ”läcker” någonstans på vägen. Du får också redskap för att jobba med relationen mellan en intern leverantör (IT, HR, Facilites etc) och kärnverksamheten så att optimalt värde kan skapas.

 

Under kursen går vi bl a igenom:

 • BRM rollen i ett strategisk och operativt perspektiv
 • Demand shaping (hur fångar och formar vi behoven)
 • Exploring (vilka möjligheter har vi)
 • Servicing (hur levererar vi)
 • Value Harvesting (hur realiserar vi värde)
 • BRM competencies
  • Strategic partnering
  • Portfolio Management
  • Business IQ
  • Business transition management
  • Provider Domain
  • Powerful communication

 

Kursen är tre dagar och certifiering ingår alltid i kurskostnaden. Kursen hålls på svenska med engelskt kursmaterial och certifiering på engelska.

 

För att boka dig på en schemalagd kurs besöker du vår hemsida, önskar du offert på en organisationsintern kurs så kontaktar du Leif Andersson på 0761-273545 eller leif@illumineight.se.

 

Schemalagda kurser höst/vinter:

 • Business relationship Management Professional
  • Stockholm 3/10 – 5/10
  • Göteborg 31/10 – 2/11
  • Borås 5/12 – 7/12
  • Malmö 23/1 – 25/1 (2018)

 

 

 

 

 

Kommer snart i vår porfölj…

 

 

 

En simulationsövning från:

 

 

 

 

cid:image017.png@01D27E0A.C13C4150

The Phoenix Project simulation

Parts Unlimited är i trubbel! Tidningarnas rapporter avslöjar att bolagets ekonomi inte går i rätt riktning. Den enda vägen framåt för att inte bara rädda bolaget utan också göra dem mer konkurrenskraftiga och skapa större vinst är “The Phoenix Project”. Detta projekt representerar transformationen av verksamheten till att bli mer IT-baserad och det är återförsäljaravdelningen som äger projektet. Chefen för IT-driften blir ombedd att leda IT-organisationen och säkra att ”The Phoenix project” blir framgångsrikt.  Chefen möter dock enormt mycket jobb på vägen i form av eftersläpande ärenden, funktioner och projekt.

The Phoenix project är en affärssimulation där du under en heldag får lära dig grunderna i DevOps och träna på hur detta kan bidra till förbättring. Du får uppleva bl a förbättring, kommunikation, samarbete, snabba förändringar och automatisering – och detta sker under positiva, lärande och underhållande former.

Kontakta
illumineight för att få mer information och ett förslag på hur The Phoenix Project och DevOps kan hjälpa dig att lyfta din IT-organisation till nya höjder!
www.thephoenixproject.se

 

 

 

 

 

 

Huston – We have a problem!

55 timmar och 55 minuter in i uppdraget och astronauterna ombord hör en ljudlig smäll! Denna smäll kommer från när syretank nr:2 i servicemodulen exploderar och den används av bränslecellerna som är Apollo’s primära kraftkälla. Den batteribackup som finns i CSM har en livslängd på upp till 10 timmar men tyvärr är Apollo 13 och astronauterna 87 timmar hemifrån och deras farkost håller långsamt på att dö. Apollo 13 har stora problem och om inte du och medarbetarna på jorden arbetar som ett team så löser vi inte dessa problem - och kom ihåg, tiden rinner iväg! Snabbt!

 

Välkommen till ‘Apollo 13 – an ITSM case experienceTM’

 

‘Apollo 13 – an ITSM case experienceTM’ är en intensiv endags simulationsworkshop där ITIL V3 koncept och processer får upplevas i en interaktiv miljö. Simuleringen innehåller verkliga situation från apollo13-uppdraget och ni kommer att arbeta som ett team i rollen av Mission Control Center i Houston. Ert uppdrag är att ta hem den vingklippta farkosten och besättningen helskinnade.

Genom simulationen får du och dina kollegor bl a lära och uppleva processer från ITIL Best practice, kommunikation, samarbete och förbättringar.

 

Kontakta illumineight för att få mer information och ett förslag på hur The Phoenix Project och DevOps kan hjälpa dig att lyfta din IT-organisation till nya höjder!

 

cid:image007.jpg@01D27220.4B69A3A0
cid:image024.png@01D27E0A.C13C4150 cid:image007.jpg@01D1F2FF.2866C0E0

 

)